O nás

… našim cieľom je poskytnúť priestor každému, kto hľadá možnosť doplniť a rozšíriť si vedomosti. Spôsob doplnkového vzdelávania, ktorý ponúkame je učenie poznávaním, prostredníctvom zážitku a interakcie, podnecujúc záujem a zvedavosť, vedúci k aktívnemu prijímaniu informácií a spolupráci.