Čo, ako, kto a pre koho …

alebo Vyberte si z ponuky

Učenia sa poznávaním, prostredníctvom zážitku a interakcie, podnecujúc záujem a zvedavosť, ktoré má u detí viesť k aktívnemu prijímaniu informácií a spolupráci, doučovania vytvoreného na mieru, v programe:

nenúť Ma, DOUČ Ma

 • Poznávanie formou zábavy a hry
 • Pre Prípravkárov a Žiakov prvého stupňa
 • Príprava na vstup do prvého ročníka, opakovanie a pehĺbenie učiva všetkých predmetov a doplnenie vybraného učiva

… nesadla Ti poučka, pomôže Ti DOUČKA

 • Interaktívne poznávanie
 • Formou osobný stretnutí, podľa potreby doplnených o ďalšie on-line stretnutia
 • Pre študentov II. stupňa ZŠ
 • Opakovanie, doplnenie a pehĺbenie učiva vybraných predmetov Anglický jazyk, Matematika, Slovenský jazyk a ďalšie vybrané predmety ako napr. Fyzika, Biológia alebo Chémia ( opakovanie a prehĺbenie učiva, doplnenie vybraného učiva, príprava na písomné práce, ústene odpovede …. )

… Ako

 • Voľnočasový krúžok, prebiehajúci formou pravidelných, osobných stretnutí, na ktorých sa bude lektor/ka, doučovateľ/ka spolu so skupinkou (2-max 3 žiaci) venovať vopred dohodnutému učivu. Tie budú podľa potreby doplňované o ďalšie on-line individuálne alebo skupinové stretnutia, s obsahom nastaveným podľa výstupov s osobných stretnutí a potrieb doučovaných.
 • Výhoda u oboch programov je spôsob vzdelávania, ponúkajúci poznávanie, zážitok a interakciu podnecujúcu záujem, zvedavosť a spoluprácu študenta.
 • S doučovaním je možné začať kedykoľvek po vzájomnej dohode mikro-tímu aj jednotlivca. (napríklad v polovici októbra alebo aj augusta). 
 • Počet výukových hodín , teda celková dĺžka doučovania a frekvencia výuky je tiež individuálna. Niekto potrebuje krátkodobú „rýchlu pomoc“ v podobe niekoľkých výukových hodín, niekto pravidelné doučovanie počas polroka alebo celého školského roka. 
 • Samotnej výuke predchádza konzultácia s klientom a identifikácia jeho potrieb, následná príprava študijného plánu, stanovenie cieľov a časového harmonogramu.

… Kto

 • Nenúť ma, douč ma realizuje diplomovaný špeciálny pedagóg s dlhoročnou aktívnou praxou v ZŠ
 • Nesadla ti poučka, pomôže ti DOUČKA realizuje tím starších, stredoškolských študentov s pedagogickým školením a ISCED, pod odborným vedením špeciálneho pedagóga s aktívnou praxou v ZŠ pre II. stupeň

… Pre koho

 • Spôsob doplnkového vzdelávania, ktorý ponúkame je určený podľa vybraného programu pre všetkých, ktorí bojujú so strachom a nechuťou k doučovaniu, uprednostňujú spoluprácu bez negatívneho dopadu na vlastné potreby.
 • Pre prípravkárov, žiakov prvého, druhého stupňa základných škôl – od piatakov po deviatakov rovnako.