Vyberte si z ponuky

poznávacieho DOUČOVANIA vytvoreného na mieru Vašim požiadavkám v programe:

nenúť Ma, DOUČ Ma

forma: poznávacia, zábavná a hravá

pre koho: študentov I. stupňa ZŠ

obsah: všetky predmety ( príprava na vstup do prvého ročníka, opakovanie a prehĺbenie učiva, doplnenie vybraného učiva …..)

… nesadla Ti poučka, pomôže Ti DOUČKA

forma: poznávacia a interaktívna

pre koho: študentov II. stupňa ZŠ

obsah: Anglický jazyk, Matematika, Slovenský jazyk a ďalšie vybrané predmety ako napr. Fyzika, Biológia alebo Chémia ( opakovanie a prehĺbenie učiva, doplnenie vybraného učiva, príprava na písomné práce, ústene odpovede …. )

Popis: voľnočasový krúžok, v 2 alebo max. 3 člennom mikro-tíme, prezenčnou formou, pod vedením lektorov predmetov a odborného pedagóga.

Výhoda: u oboch programov je spôsob vzdelávania, ponúkajúci poznávanie, zážitok a interakciu podnecujúcu záujem, zvedavosť a spoluprácu študenta.

Komu je určená: pre všetkých, ktorí bojujú so strachom a nechuťou k doučovaniu, uprednostňujú spoluprácu bez negatívneho dopadu na vlastné potreby.

  • S doučovaním je možné začať kedykoľvek po vzájomnej dohode mikro-tímu. (napríklad v polovici októbra alebo aj augusta). 
  • Počet výukových hodín , teda celková dĺžka doučovania a frekvencia výuky je tiež individuálna. Niekto potrebuje krátkodobú „rýchlu pomoc“ v podobe niekoľkých výukových hodín, niekto pravidelné doučovanie počas polroka alebo celého školského roka. 
  • Samotnej výuke predchádza konzultácia s klientom a identifikácia jeho potrieb, následná príprava študijného plánu, stanovenie cieľov a časového harmonogramu.