„Doučka“ – rozpis:

Pravidelné osobné stretnutia:

  • Pondelok, budova ECHO, 16:30 – 17:30
  • Streda, budova ECHO, 16:30 – 17:30
  • Piatok, budova ECHO, 16:30 – 17:30
  • Výuka možná aj v iných dňoch a časoch (napr. ráno, doobeda ) – podľa dohody

Doplnkové on-line stretnutia:

  • frekvencia, deň a čas podľa dohody jednotlivca alebo micro tímu