„Doučka“ – rozpis:

Pondelok, Streda, Štvrtok, Piatok

v samostatných výukových blokoch – podľa dohody